Editura ELECTRA, fosta „Editura Icpe”, înfiinţată prin Atestatul şi Avizul de funcţionare nr. 1949/15.04.1993, eliberat de Comisia de acreditare din cadrul Ministerului Culturii, figurează pe lista editurilor recunoscute de CNCSIS din anul 2001.

Diseminarea sistematică de informaţii privind cele mai importante aspecte ale cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative din domeniul ştiinţelor inginereşti, economie, medicină, arte vizuale, lingvistică, literatură, cărţi pentru copii, spiritualitate, religie etc.
Editura ELECTRA desfăşoara activităţi convenabile şi profesionale de editare, tipărire şi difuzare de cărţi, broşuri, manuale, proceeding-uri, studii etc.
În prezent, numărul cărţilor editate este de aproximativ 300 de titluri.

Editura ELECTRA este recunoscută şi ca editor al revistei ştiinţifice „Electrotehnică, Electronică, Automatică (EEA)” care este cotată B+ de CNCSIS şi prezentă în şase BDI (www.eea-journal.ro) şi a revistei „Lucrările ICPE”.