Biografie

Author Picture

Dan POPESCU

Prof. Dr. Dan POPESCU este profesor universitar doctor inginer în Automatică la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova, în 1977 cu titlul de inginer, specializarea Automatizări şi Calculatoare.

Este doctor din 1997 în domeniul Automatică. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Teoria sistemelor şi reglare automată, Sisteme de conducere robustă, Sisteme hibride, Prelucrarea numerică a semnalelor.

Activitatea sa de cercetare este concentrată în următoarele domenii: Sisteme de conducere robustă, Sisteme cu întârzieri, Modelare şi simulare, Sisteme de reglare automată, Sisteme în timp real.

Este autorul a peste 100 de articole ştiinţifice şi a peste 10 cărţi şi manuale.