Biografie

Author Picture

Nicolae TRUȘCĂ

Preotul Nicolae Trușcă s-a născut la data de 19 mai 1959, în București. Studiile teologice le-a făcut la Seminarul Teologic din București și la Facultatea de Teologie din Pitești. În ianuarie 1982, a fost numit preot paroh în parohia Negoiești, jud. Călărași.

În acest sat găsește o biserică monument istoric, ctitorită de domnitorul Matei Basarab în anul 1649, dar grav avariată de cutremurul din martie 1977. Restaurarea acestei biserici (fostă mănăstire până în 1863) a fost o preocupare permanentă a părintelui Nicolae Trușcă. Reușește până în decembrie 1989 ca această biserică – monument istoric – să fie adusă pe linia de plutire, reparațiile fiind totuși insuficiente date fiind dimensiunea și importanța monumentului. Restaurează în final acest monument istoric între anii 2010-2016.

În anul 2002, înființează ziarul „Lumina Credinței” cu apariție lunară timp de 2 ani de zile, primind aprecieri scrise din partea Ministrului Culturii de atunci. Începând cu anul 2007, publică în revista „Bărăganul Ortodox” mai multe articole lunare timp de aproximativ 3 ani. În 2010, publică volumul „Întâmplări pastorale”. În 2016, publică „Cuvinte pastorale”, care cuprinde un număr de predici pe înțelesul tuturor.

Împreună cu scriitorul Ion Andreiță și doamna Maria Andreiță, înființează în anul 2013 cenaclul literar „Elina Doamna”. La întâlnirile acestui cenaclu ținut în sala „Elina Doamna” din curtea bisericii parohiale Negoiești au participat personalități de seamă ale culturii noastre naționale.

Părintele Nicolae Trușcă a publicat articole în: Observatorul de Călărași, Bărăganul Ortodox, Bucureștiul Literar. Publică pe site-ul www.crestinortodox.ro, unde este senior editor, articole religioase și de atitudine. În prezent are în lucru un volum de predici aplicate la sărbătorile din cursul anului.

Este căsătorit cu Alexandrina Trușcă și are doi copii.

Nu s-au găsit produse care să corespundă selecției dvs.