Biografie

Author Picture

Sofocle

Sofocle este unul dintre cei trei mari dramaturgi ai Atenei Clasice, alături de Eschil și Euripide. S-a născut, cel mai probabil, în 496 î.Hr. și a murit la venerabila vârstă de 91 de ani. A trăit toată viața la Atena și a fost ales de câteva ori ca înalt oficial al orașului. A scris peste 120 de tragedii, din care, însă, ni s-au păstrat numai 7: Electra, Oedip rege, Oedip la Colonos, Antigona, Filoctet, Aias, Trahinienele.

„Sofocle este artistul cel mai rafinat atât prin limbajul, cât și prin stilul său. [...] Sofocle întrebuințează cuvinte obișnuite cu un sens nou, neașteptat. [...] Se complace în antiteze, este maestru al ironiei și al îmbinării cuvintelor expresive. Are un stil nou, în întregime al său. Se complace uneori în arhaisme. Euripide poate fi uneori banal, Sofocle niciodată.” Aram Frenkian