Cine poate să devină manager în cercetarea științifică?

Mircea IGNAT

Din cuprinsul lucrării:

Ce înseamnă „manager” și „manageriat”. Principii generale; O scurtă istorie instituțională a cercetării științifice; Principiile și condițiile specifice ale managementului (și ale unui manager) al cercetării științifice; Managerul cu rol de formator; Obstacole

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Cine poate să devină cercetător științific?

Mircea IGNAT

Din cuprinsul lucrării:

Acest eseu-manifest este dedicat celor care doresc să devină cercetători și pentru care cercetarea trebuie să fie o stare de spirit, și nu este o stare de salariat venit să presteze o muncă între anumite ore…

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Initiation into the Scientific Research

Mircea IGNAT

Table of Contents:

Introduction; Generalities; Short History of the Idea of Scientific Research; Types of Scientific Research and their Peculiarities; Methodology of Approaching a Theme of Scientific Research. Case Studies; Identification of Research Themes. Thematic Niches, Exploratory Prognoses and Normative Prognoses; How to Choose and Establish the Research Team; Documentation and Bibliographic Research; Induction and Deduction; Types of Modelling: The Theoretical Model, the Experimental model, Similitude, Simulation; Scientific Dissemination; Evaluation of ResearchTable of Contents

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Portugalia: tărâm de legende / Portugal: terra de lendas

Georgiana BĂRBULESCU, Angela RADU

Din cuprinsul lucrării:

Legendele, editate atât în limba portugheză, cât ți în limba română, își propun promovarea istoriei și a literaturii portugheze în România.

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Inițiere în cercetarea științifică

Mircea IGNAT

Din cuprinsul lucrării:

introducere; noțiuni generale; scurt istoric al ideii de cercetare științifică; tipuri de cercetare științifică și specificul lor; metodologie de abordare a unei teme de cercetare științifică; identificarea temelor de cercetare. nișele tematice, prognozele exploratorii și prognozele normative; alegerea și stabilirea echipei de cercetare; documentarea și cercetarea bibliografică; inducția și deducția; tipuri de modelări: modelul teoretic, modelul experimental, similitudine, simulare; diseminarea științifică

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Electra (ediția a II-a, alb-negru)

Sofocle, Cristian Emilian GHIȚĂ

Ediția a doua, revizuită și adăugită, a celei mai recente traduceri a tragediei Electra de Sofocle.

Electra este una dintre piesele târzii ale lui Sofocle, scrisă cel mai probabil în jurul anului 410 a.Chr. La această epocă, Atena era prinsă în încleștarea titanică a Războiului Peloponesiac (431–404 a.Chr.), purtat împotriva Spartei. În mijlocul acestor vremuri tulburi, bătrânul Sofocle găsește inspirația pentru a scrie o piesă extraordinară despre datorie, dreptate, tiranie, familie și eroi providențiali.

Dintre toate personajele piesei, de departe cel mai important este Electra. Ea este forța motrice a piesei, punând în mișcare și susținând întreg firul narativ. Electra este o forță a naturii – violența cu care îi urăște pe cei care i-au omorât tatăl e egalată doar de dragostea pe care i-o poartă fratelui aflat în exil. Cu toate acestea, este un personaj care poartă o imensă durere.

Sofocle nu cade în capcana facilă de a crea un personaj fără nuanțe, ori pe de-a-ntregul pozitiv, ori cu totul negativ Atunci când ne-o prezintă pe Electra, el are grijă să ne atragă atenția și asupra tonurilor întunecate din caracterul ei. Electra este tot timpul pe marginea transgresiunii, este mereu la un pas de hybris.

Pe tot parcursul tragediei, Sofocle ne invită să cugetăm adânc la câteva probleme care ne sunt și astăzi familiare: care este rolul femeii în familie și în societate? Ce este curajul? Cum se rezistă mai eficient împotriva tiraniei? Ce înseamnă datoria? Merită să îți pierzi umanitatea urmărind inflexibil un ideal?

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Sărut mâna, viață…

George BOIAN

Această lucrare, parte proză, parte poeme, reprezintă o prețuire și o mulțumire pentru tot ce mi-a dăruit clipa, atât în general, cât și în detaliu, despre oameni, locuri, fapte, împletite sufletește cu bucuria de a prezenta oamenilor care nu au avut încă privilegiul de a ajunge o dată în viață să viziteze meleagurile Țării Sfinte.

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Israel: casa din inima mea

George BOIAN

Din cuprinsul lucrării:

Noua carte a lui George Boian adună, cu minuțiozitatea unui arheolog și cu uimirea unui poet, mărturii, repere istorice și culturale, imagini și revelații, pentru a justifica de ce noul Israel este atât de admirat și de hulit. Și asta nu pentru că acest stat, formal, foarte tânăr, se situează la granița, subțire, dintre credința absolută și nepăsarea trufașă, ci pentru că este, încă, singura țară din lume „aflată între cer și pământ”, la limita transcendentă a porții spre Divinitate.

dr. Marian NENCESCU

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poeme și motive (vol 2: Adulter cu… poezia!)

Mariana CARP (MY)

Din cuprinsul lucrării:

„Apleacă-ți ochii tăi pe zâne, zmei, dragoste, flori, copii, nepoți, iubiți/e și vei visa…, iar eu îți voi mai scrie pe calea nopții albe. Așa rup voalul spre lumea nevăzută și te aștept sinceră, comunicativă și familiară, să vii și să citești iară și iară și să visezi frumos, visează tinerețe, sănătate și că tu ai tot ce-ți dorești, ca în povești!” (De la suflet spre nopți de poveste)

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poeme și motive (vol 3: Voroave… de poveste!)

Mariana CARP (MY)

Din cuprinsul lucrării:

„Apleacă-ți ochii tăi pe zâne, zmei, dragoste, flori, copii, nepoți, iubiți/e și vei visa…, iar eu îți voi mai scrie pe calea nopții albe. Așa rup voalul spre lumea nevăzută și te aștept sinceră, comunicativă și familiară, să vii și să citești iară și iară și să visezi frumos, visează tinerețe, sănătate și că tu ai tot ce-ți dorești, ca în povești!” (De la suflet spre nopți de poveste)

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poeme și motive (vol 1: Răspuns iubirii)

Mariana CARP (MY)

Din cuprinsul lucrării:

„Sunt urmă, / pe nisip curgând într-o clepsidră. / Sunt văl / în priviri întunecate și oarbe.” (Existență)

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Existență

Ana-Maria POPA

Din cuprinsul lucrării:

„Sunt urmă, / pe nisip curgând într-o clepsidră. / Sunt văl / în priviri întunecate și oarbe.” (Existență)

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poesii

Florin Radu PINTEA

Despre lucrare:

Poesia se grăiește despre sine, despre subiectul, despre rostul, și chiar despre sensibila-i fire.

Acest mic buchet de varii inspirații, proporții, și chiar meșteșug al realizării, oricât de desuet, de vetust și de zadarnic ar putea suna auzului contemporan, se vrea doar un simplu memento al unor intime și trecute impresii, înfiorări și suave reverii …

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Culorile iubirii

George BOIAN

Despre lucrare:

Romantic, cu o structură tipologică solară, G. Boian selectează din vasta panoramă a poeziei românești secvențe caleidoscopice, unele conducând spre „alecsandrism”, spre „iernile” de la Mircești, altele, evadând tumultos spre bolțile metafizicului: „Torturile zăpezilor străine m-au închis în tăceri. / Și tu m-ai găsit rătăcind printre cuvinte. / Erai o mireasmă venind dinspre nicăieri / Sau adorabilă, chiar din axa cerurilor sfinte” – Revelație).

dr. Marian NENCESCU

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poezii

Aneta LEFTER

Din cuprinsul lucrării:

ÎNCĂ O ZI

 

Încă o zi de suferință,

Fără tine, să trăiesc!

Îți cerșesc îngăduință

Să nu mă ierți, că te iubesc!

 

Pretutindeni îți vorbesc.

Nu primesc niciun răspuns.

De-aș putea să-ți dăruiesc

Tot ce-n suflet stă ascuns!

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Poezii

Gheorghe ȘTEFAN

Vă rog pe voi, copii și nepoți,

Că v-am iubit pe toți.

Când veți putea,

Să publicați aceste versuri

Scrise de un om care a fost foarte sărac

Care totdeauna a luptat pentru dreptate,

Și mereu v-a iubit pe toți.

N-am răbdat niciodată minciuna,

C-aș mânia prea rău pe Dumnezeu.

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Ni victime ni héroïne

Claudia Florentina DOBRE

Din cuprinsul lucrării:

Volumul analizează 14 povestiri de viață ale unor foste deținute și deținuți politic din perioada comunistă. Prin educație, identitate și situație socială, toate aceste persoane au aparținut burgheziei românești interbelice. Odată eliberate, au încercat să se adapteze regimului care se încăpățâna însă să dureze. Adaptarea a fost uneori mai grea decât experiența carcerală. Purtând stigma de „dușmani ai poporului”, ele au trebuit să se zbată pentru a avea o viață cât de cât normală.

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Spațiul dezvoltării durabile bioeconomice montane

Vasile AVĂDANEI, Lidia AVĂDANEI

Din cuprinsul lucrării:

Prezenta lucrare constituie un ghid metodologic de abordare a dezvoltării montane, exemplificată prin câteva studii de caz, în lumina stadiului actual al cunoașterii și al jaloanelor trasate în politicile naționale și europene.

40.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Conversia MHD a energiei

Mihai DOGARU, Iulian DOGARU, Laszlo KATONA

Din cuprinsul lucrării:

situația actuală pe plan mondial a conversiei MHD a energiei; cercetări asupra funcționării GMHD; calculul compoziției și proprietăților plasmei obținute din combustibili organici; tehnologia arderii combustibililor fosili în atmosferă O2/CO2 în vederea eliminării CO2 din gazele de ardere; generatoare MHD cu canal disc; instalație experimentală complexă cu generator MHD

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Surse regenerabile de energie (vol.1: Principii și aplicații)

Mihai Octavian POPESCU, Claudia Laurența POPESCU

Din cuprinsul lucrării:

surse regenerabile de energie; noțiuni generale; surse regenerabile de energie; stadiul surselor regenerabile pe plan mondial; energia eoliană; istoricul folosirii energiei eoliene; tipuri de centrale eoliene; tipuri de generatoare electrice folosite în centralele eoliene; cuplarea la rețea a centralelor eoliene; potențial și aplicații; politica actuală privind utilizarea energiei eoliene; energia solară; noțiuni introductive; utilizări ale energiei solare; potențial și aplicații; resurse bibliografice; energia geotermală; noțiuni introductive; sisteme geotermale; centrale geotermale; utilizarea resurselor geotermale; pompele de căldură; metode de colectare a energiei geotermale; acțiuni în favoarea energiei geotermale; energia hidraulică: scurt istoric; principii de bază; amenajari hidroenergetice; tipuri de centrale hidroelectrice; potențial și aplicații; biomasa; noțiuni introductive; date generale; formarea biomasei; forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanți); conectarea la rețea; noțiuni generale; convertoare statice necesare conectării sistemului la rețea; concluzii privind conectarea la rețea; reglementările din România privind racordarea la rețea; pilele de combustie: aplicații ale utilizării hidrogenului; aspecte generale; principiul de funcționare; celula elementară: tipuri constructive; clasificarea pilelor cu combustibil: soluții constructive, stadiul actual de dezvoltare; stadiul actual de dezvoltare al tehnologiilor de fabricație; energetica pilelor de combustie, mărimi caracteristice, energii dezvoltate în timpul funcționării; încadrarea pilelor de combustie în sistemele complexe; analize de caz privind utilizarea pilelor de combustie (pc) în sistemele energetice; resurse bibliografice

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș