Poeme reunite

Descriere:

Prezenta antologie reunește trei volume de poezie: A Casa, a Escuridão (Casa, întunericul), Gaveta de Papéis (Sertar cu hârtii) și A Criança em Ruinas (Copilul în ruine), publicate (în portugheză) de José Luis Peixoto, câștigător al Premiului Saramago. Volumele sunt, pentru prima dată, traduse în limba română de doamna Georgiana Bărbulescu.

José Luís Peixoto, născut Portugalia, în anul Revoluției Garoafelor (1974), este un poet (și un prozator) deosebit de sensibil și profund.

A câștigat șapte premii naționale și internaționale de literatură. Cele 21 de opere au fost publicate în peste 15 țări (Spania, Brazilia, Marea Britanie, Italia, Franța, Finlanda, Olanda, Statele Unite etc.) și au fost traduse în peste 20 de limbi.

Filonul central al creației sale poetice este iubirea – iubirea pentru familia și casa în care s-a născut, iubirea pentru propria familie, iubirea pentru țara natală, acea fâșie de pământ de la malul Oceanului Atlantic încărcată de istorie și spiritualitate. Iubirea candidă și luminoasă a copilăriei, iubirea împărtășită, împlinită sau dezamăgită a maturității, oricum ar fi, iubirea este seva care-i pulsează în venele creației poetice și-i e matcă vieții. După cum singur spune într-una dintre cronicile sale:

Eu am un loc. (…) pe care-l port cu mine: iubire. Repet: iubire. De aceea, niciodată nu mă rătăcesc în lumea asta imensă.

 

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

CRÓNICAS / CRONICI

José Luís PEIXOTO

José Luís PEIXOTO (născut la 4 septembrie 1974 în localitatea Galveias, regiunea Portalegre, Portugalia) este considerat cel mai mare scriitor portughez al secolului XXI.

A câștigat șapte premii naționale și internaționale de literatură. Cele 21 de opere au fost publicate în peste 15 țări (Spania, Brazilia, Marea Britanie, Italia, Franța, Finlanda, Olanda, Statele Unite etc.) și au fost traduse în peste 20 de limbi.

Acest volum bilingv, proiect al Liceului „Eugen Lovinescu” din București, realizat cu sprijinul Ambasadei Portugaliei, reunește o serie de eseuri despre viață, familie, destin, impresii de călătorie.

Așezarea în pagină oferă o lectură fluentă fie în limbă portugheză, fie în limba română.

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Electra (ediția a II-a, alb-negru)

Sofocle, Cristian Emilian GHIȚĂ

Ediția a doua, revizuită și adăugită, a celei mai recente traduceri a tragediei Electra de Sofocle.

Electra este una dintre piesele târzii ale lui Sofocle, scrisă cel mai probabil în jurul anului 410 a.Chr. La această epocă, Atena era prinsă în încleștarea titanică a Războiului Peloponesiac (431–404 a.Chr.), purtat împotriva Spartei. În mijlocul acestor vremuri tulburi, bătrânul Sofocle găsește inspirația pentru a scrie o piesă extraordinară despre datorie, dreptate, tiranie, familie și eroi providențiali.

Dintre toate personajele piesei, de departe cel mai important este Electra. Ea este forța motrice a piesei, punând în mișcare și susținând întreg firul narativ. Electra este o forță a naturii – violența cu care îi urăște pe cei care i-au omorât tatăl e egalată doar de dragostea pe care i-o poartă fratelui aflat în exil. Cu toate acestea, este un personaj care poartă o imensă durere.

Sofocle nu cade în capcana facilă de a crea un personaj fără nuanțe, ori pe de-a-ntregul pozitiv, ori cu totul negativ Atunci când ne-o prezintă pe Electra, el are grijă să ne atragă atenția și asupra tonurilor întunecate din caracterul ei. Electra este tot timpul pe marginea transgresiunii, este mereu la un pas de hybris.

Pe tot parcursul tragediei, Sofocle ne invită să cugetăm adânc la câteva probleme care ne sunt și astăzi familiare: care este rolul femeii în familie și în societate? Ce este curajul? Cum se rezistă mai eficient împotriva tiraniei? Ce înseamnă datoria? Merită să îți pierzi umanitatea urmărind inflexibil un ideal?

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Ni victime ni héroïne

Claudia Florentina DOBRE

Din cuprinsul lucrării:

Volumul analizează 14 povestiri de viață ale unor foste deținute și deținuți politic din perioada comunistă. Prin educație, identitate și situație socială, toate aceste persoane au aparținut burgheziei românești interbelice. Odată eliberate, au încercat să se adapteze regimului care se încăpățâna însă să dureze. Adaptarea a fost uneori mai grea decât experiența carcerală. Purtând stigma de „dușmani ai poporului”, ele au trebuit să se zbată pentru a avea o viață cât de cât normală.

35.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Spațiul dezvoltării durabile bioeconomice montane

Vasile AVĂDANEI, Lidia AVĂDANEI

Din cuprinsul lucrării:

Prezenta lucrare constituie un ghid metodologic de abordare a dezvoltării montane, exemplificată prin câteva studii de caz, în lumina stadiului actual al cunoașterii și al jaloanelor trasate în politicile naționale și europene.

40.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Conversia MHD a energiei

Mihai DOGARU, Iulian DOGARU, Laszlo KATONA

Din cuprinsul lucrării:

situația actuală pe plan mondial a conversiei MHD a energiei; cercetări asupra funcționării GMHD; calculul compoziției și proprietăților plasmei obținute din combustibili organici; tehnologia arderii combustibililor fosili în atmosferă O2/CO2 în vederea eliminării CO2 din gazele de ardere; generatoare MHD cu canal disc; instalație experimentală complexă cu generator MHD

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Surse regenerabile de energie (vol.1: Principii și aplicații)

Mihai Octavian POPESCU, Claudia Laurența POPESCU

Din cuprinsul lucrării:

surse regenerabile de energie; noțiuni generale; surse regenerabile de energie; stadiul surselor regenerabile pe plan mondial; energia eoliană; istoricul folosirii energiei eoliene; tipuri de centrale eoliene; tipuri de generatoare electrice folosite în centralele eoliene; cuplarea la rețea a centralelor eoliene; potențial și aplicații; politica actuală privind utilizarea energiei eoliene; energia solară; noțiuni introductive; utilizări ale energiei solare; potențial și aplicații; resurse bibliografice; energia geotermală; noțiuni introductive; sisteme geotermale; centrale geotermale; utilizarea resurselor geotermale; pompele de căldură; metode de colectare a energiei geotermale; acțiuni în favoarea energiei geotermale; energia hidraulică: scurt istoric; principii de bază; amenajari hidroenergetice; tipuri de centrale hidroelectrice; potențial și aplicații; biomasa; noțiuni introductive; date generale; formarea biomasei; forme de valorificare energetică a biomasei (biocarburanți); conectarea la rețea; noțiuni generale; convertoare statice necesare conectării sistemului la rețea; concluzii privind conectarea la rețea; reglementările din România privind racordarea la rețea; pilele de combustie: aplicații ale utilizării hidrogenului; aspecte generale; principiul de funcționare; celula elementară: tipuri constructive; clasificarea pilelor cu combustibil: soluții constructive, stadiul actual de dezvoltare; stadiul actual de dezvoltare al tehnologiilor de fabricație; energetica pilelor de combustie, mărimi caracteristice, energii dezvoltate în timpul funcționării; încadrarea pilelor de combustie în sistemele complexe; analize de caz privind utilizarea pilelor de combustie (pc) în sistemele energetice; resurse bibliografice

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Conversia energiei. Tehnologii și resurse (vol. 1)

Emilian Petre ZAIDES, Ioana Alina ZAIDES

Din cuprinsul lucrării:

introducere; fizica fenomenelor de conversie; clasificări ale energiei; sisteme energetice; combustibili fosili, resurse energetice regenerabile; poluarea mediului; prospectarea și evaluarea resurselor; dezvoltarea durabilă, sistemele calității și mediul

8.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Regimuri speciale de funcționare ale mașinii sincrone

Constantin APETREI, Mihai DOGARU

Din cuprinsul lucrării:

regimuri speciale de funcționare a turbogeneratoarelor (TG); funcționarea în regim asincron a turbogeneratoarelor; caracteristicile mașinii sincrone cu poli înecați la funcționarea în asincron; solicitările sistemului de excitație în cazul unor regimuri de funcționare speciale ale generatoarelor sincrone; solicitările înfășurărilor de amortizare în cazul regimurilor speciale de funcționare ale generatoarelor sincrone; studiul pe model al regimului asincron al turbogeneratoarelor; încercări experimentale; Anexa I.: parametrii de calcul ai turbogeneratorului sincron de 160 MW

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Tehnologii electrice speciale (Vol. 2)

Florin Teodor TĂNĂSESCU

Din cuprinsul lucrării:

tehnologii nedistructive de control; tehnologii de vopsire prin electroforeză; tehnologii de generare a ozonului prin descărcări electrice, aplicații; tehnologii bazate pe aplicații ale iradierii asupra materialelor; tehnologii de depunere în vid; tehnologii cu caracter electric utilizate în medicină; tehnologii speciale utilizate în industria micro-componentelor electronice și mecanice; documentare științifică și întocmirea unui raport

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Management pentru industria 4.0

Sorin IONESCU

Din cuprinsul lucrării:

O nouă epocă industrială; Procesul managerial; Performanța managerială; Rețelele informaționale; Inovarea deschisă; Competiția cu timpul; Optimizarea producției; Resursele firmelor; Producția fluentă; Strategii holistice; Guvernarea corporativă; Reputația organizațiilor; Relațiile firmei; Implementarea noilor metode.

40.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Managementul organizațiilor

Sorin IONESCU

Din cuprinsul lucrării:

afacerile comerciale; serviciile publice; societatea civilă; fundamentele organizațiilor; specificul proiectelor; mediul organizației; relațiile organizației în mediu; reglementarea relațiilor; negocierea contractelor; imaginea organizațiilor; responsabilitatea socială; succesul în management; structuri flexibile de organizare; echipa de lucru; obiectivele organizațiilor; managementul proceselor; demersul calității

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Le management des entreprises. Managementul întrepriderilor

Sorin IONESCU, Manuela IONESCU, Alexandra PAVEL

Din cuprinsul lucrării:

la théorie des organismes industriels ; la création d’une entreprise ; la structure d’une entreprise ; les processus de l’entreprise ; le milieu d’une entreprise ; le comportement organisationnel ; le processus managerial ; la prévision technico-économique ; la direction des activités ; la surveillance des activités ; la processus d’informations ; l’analyse manageriale ; l’élaboration des solutions ; la théorie de décision ; la communication en management ; la développement des produits ; la conception des produits ; la conception technologique ; la gestion opérative de la production ; la capacité de production

14.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Echipamentul electric și electronic auto: sistemul de aprindere

Grigore DANCIU

Din cuprinsul lucrării:

sistemul clasic de aprindere, de la baterie (schema sistemului clasic de aprindere, funcționarea sistemului clasic de aprindere, de la baterie, bobina de inducție (de aprindere), bujia, ruptor-distribuitorul (r-d), condensatorul de aprindere, fișele de înaltă tensiune, depanarea sistemului clasic de aprindere); sisteme electronice de aprindere (limitele sistemului clasic de aprindere, sisteme tranzistorizate de aprindere cu înmagazinare inductivă a energiei, sisteme electronice de aprindere cu înmagazinare capacitivă a energiei, sisteme electronice de aprindere fără ruptor mecanic, sisteme numerice de aprindere, prezent și perspectivă pentru sistemele de aprindere); modelul transformatorului monofazat; sisteme de ordinul unu și doi

24.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Automobile electrice și hibride

Virgil RACICOVSCHI, Grigore DANCIU, Mihaela CHEFNEUX

Din cuprinsul lucrării:

câteva idei pregătitoare; dezvoltare durabilă sau dezvoltare; politica și automobilul electric; scurt istoric al automobilului electric; este petrolul o fatalitate pentru omenire?; electric sau hibrid?; automobilul electric; fără petrol, dar ce punem în loc?, sursele de energie electrică; sistemul de propulsie (P); automobilul electric hibrid; perspective; top-ul 2004 al primelor zece vehicule electrice; și noi iubim automobilul electric; consorțiul EV și asociația AVER; întâlniri tradiționale la Pitești

14.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Motoare de c.c. alimentate de la variatoare statice de tensiune

Mihail POPESCU

Din cuprinsul lucrării:

pierderile electrice suplimentare; mărimi caracteristice ale materialelor magnetice; comutația motoarelor de c.c.; modelarea motorului de c.c.; proiectarea optimală a mașinii de c.c.

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Metode speciale de comandă a echipamentelor electrice

Dan OLARU

Din cuprinsul lucrării:

introducere; formularea problemei de comandă; metode matematice aplicate în problemele de comandă; aplicații în domeniul tehnic; probleme de stabilitate; aplicații pentru cazuri particulare; dispozitive de comandă electromagnetice

14.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Convertoare Sigma-Delta și aplicații neconvenționale ale acestora

Sorin Dan GRIGORESCU

Din cuprinsul lucrării:

discretizarea semnalului de măsurare; principalele tipuri de convertoare analog-digitale; analiza în timp și frecvență a codificatoarelor Sigma-Delta; modelarea și simularea numerică a convertoarelor Sigma-Delta; aplicații ale codificatoarelor Sigma-Delta în prelucrarea neconvențională a datelor și instrumentația controlată de calculator; CDA cu interpolatoare pentru calibratoarele de curent continuu

12.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Materialul de sutură chirurgicală – de la concepție la utilizare

Daniel COCHIOR, Dumitru PEȚA, Lucian PRIPIȘI

Din cuprinsul lucrării:

prefață; cuvânt înainte; abstract; istoric, generalități, biocompatibilitatea; noțiuni privind vindecarea plăgilor chirurgicale; forme clinice de vindecare a plăgilor chirurgicale; cauzele cicatrizării anormale a laparotomiilor; materialul de sutură chirurgicală ideal; clasificarea și descrierea materialelor de sutură chirurgicală; testarea proprietăților materialelor de sutură chirurgicală, realizări noi în domeniu; acul chirurgical; tipuri de suturi chirurgicale; contribuții românești; corolar

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Ierarhizarea clinico-paraclinică a severității pancreatitei acute

Daniel COCHIOR

Din cuprinsul lucrării:

noțiuni introductive; importanța ierarhizării severității pancreatitei acute; etiologia pancreatitei acute-factor de severitate?; evaluarea clinică a severității pancreatitei acute; evaluarea biochimică a severității pancreatitei acute; evaluarea ecografică a severității pancreatitei acute; valoarea ERCP în diagnosticul și tratamentul pancreatitei acute; tomografia computerizată helico-stadializarea și detectarea complicațiilor; rolul și limitele radiologiei intervenționale; rezonanța magnetică nucleară; alte investigații paraclinice utile; protocol de ierarhizare și terapie în pancreatita acută; concluzii

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș