Publicați acum la Editura Electra!

Vă oferim cele mai bune condiții pentru publicarea manuscrisului dumneavoastră:

Editura noastră este recunoscută CNCSIS din anul 2001
Fiecare manuscris este evaluat de o echipă de experți
Cele mai înalte standarde editoriale și condiții grafice deosebite
Prețuri competitive

Ați scris un roman extraordinar sau cele mai inspirate versuri și acum vă întrebați „Cum pot să public cartea?” Doriți ca lucrarea dumneavoastră să vadă lumina tiparului în cele mai bune condiții? Aveți nevoie de o editură acreditată CNCSIS pentru publicarea unei cărți științifice? Aveți nevoie de garanția evaluării profesioniste a manuscrisului dumneavoastră?

Editura Electra și-a câștigat în timp reputația de a avea una dintre cele mai serioase și mai bine pregătite echipe editoriale. Vă oferim servicii complete: edităm și corectăm textul, obținem ISBN de la Biblioteca Națională, realizăm design de copertă și tipărim cartea dumneavoastră. Oferim, de asemenea, posibilitatea de publicare a manuscrisului în format electronic, sub formă de e-book.

Vă rugăm să consultați mai jos instrucțiunile detaliate pentru autori. Pentru orice alte detalii, ne puteți contacta direct.

Propunerile editoriale pe teme științifice transmise către Editura Electra sunt recenzate de către experți, specialişti în domeniul în care se situează lucrarea recenzată. Procesul de recenzare (peer review), adică de analiză critică a valorii ştiințifice, este obligatoriu. Manuscrisul se trimite la redacția Editurii Electra prin e-mail sau pe suport electronic (CD, DVD).

În prima etapă, secretarul general de redacție al Editurii Electra analizează dacă manuscrisul trimis spre publicare se încadrează în specificul Editurii Electra şi dacă respectă condițiile de structură (semne diacritice, titlu, rezumate bilingve, cuvinte cheie în limba engleză, listă de resurse bibliografice etc.). Dacă lucrarea îndeplineşte aceste cerințe, manuscrisul este transmis către doi recenzori ai Editurii Electra sau către un expert extern pentru o evaluare ştiințifică.

Referenții / experții completează grila de evaluare şi trimit recomandările şi observațiile lor la redacție în termen de maximum şapte zile. După recenzare, redacția primeşte referatele pe baza cărora se decide dacă lucrarea propusă este publicabilă. Numele recenzorilor nu vor fi comunicate autorilor.

Un autor nemulțumit de recomandările sau observațiile recenzorilor este îndreptățit să-şi prezinte, în scris, obiecțiile cu argumente solide. Formularele de recenzie şi eventualele obiecții ale autorilor se arhivează.

Decizia finală privind publicarea unui manuscris aparține secretarului general de redacție şi este în funcție de rezoluțiile recenzorilor şi de profilul Editurii Electra.

Formularul utilizat pentru evaluare ajută recenzorii să țină cont de acele aspecte care decid publicarea. Toate evaluările urmăresc respectarea următoarelor cerințe:

Drepturile autorilor care au trimis cărți spre publicare:

– să contacteze Colegiul de Redacție pe tot parcursul procesului de recenzare, în vederea primirii informațiilor referitoare la stadiul în care se află manuscrisul;

– să solicite justificări suplimentare de la Colegiul Ştiințific în cazul atribuirii de către recenzor a calificativului “respins” pentru un manuscris.

Obligațiile autorilor:

– să redacteze manuscrisele în limba română conform normelor Academiei Române;

– să prezinte o listă bibliografică relevantă şi de actualitate (70% din titluri să fie apărute după anul 2000);

– să respecte Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiințifică;

– să declare pe propria răspundere că materialul nu a fost publicat (parțial şi/sau integral) la alte edituri.

Drepturile recenzorilor:

– să facă toate recomandările pe care le consideră necesare pentru ca lucrarea să fie publicabilă;

– să atribuie liber calificativele din grila de evaluare.

Obligațiile recenzorilor:

– să respecte termenele prevăzute, prin trimiterea formularului de evaluare în formă materială sau electronică.

Observație: Secretarul general de redacție al Editurii Electra are dreptul de a decide cu privire la publicarea cărților la Editura Electra.

Formularul de evaluare
Recenzorii Editurii Electra vor completa acest formular:
Ghidul autorului
Instrucțiunile pentru autori, conținând toate condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească manuscrisul, se pot descărca apăsând pe butonul de mai jos.
Trimiteți manuscrisul
Pentru a ne transmite fișierul conținând manuscrisul dumneavoastră, puteți folosiți formularul de mai jos. Se poate transmite pe această cale doar un fișier MS Word (.doc sau .docx) conținând textul cărții și o ilustrație în format .jpg, .gif sau .png. În cazul în care manuscrisul dumneavoastră conține mai multe ilustrații, vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@editura-electra.ro.

Editura Electra

Splaiul Unirii 313, 030138 - București, România
021 589 34 82
0749 070 395
contact@editura-electra.ro
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00

Newsletter