Initiation into the Scientific Research

Table of Contents:

Introduction; Generalities; Short History of the Idea of Scientific Research; Types of Scientific Research and their Peculiarities; Methodology of Approaching a Theme of Scientific Research. Case Studies; Identification of Research Themes. Thematic Niches, Exploratory Prognoses and Normative Prognoses; How to Choose and Establish the Research Team; Documentation and Bibliographic Research; Induction and Deduction; Types of Modelling: The Theoretical Model, the Experimental model, Similitude, Simulation; Scientific Dissemination; Evaluation of ResearchTable of Contents>

30.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Inițiere în cercetarea științifică

Din cuprinsul lucrării:

introducere; noțiuni generale; scurt istoric al ideii de cercetare științifică; tipuri de cercetare științifică și specificul lor; metodologie de abordare a unei teme de cercetare științifică; identificarea temelor de cercetare. nișele tematice, prognozele exploratorii și prognozele normative; alegerea și stabilirea echipei de cercetare; documentarea și cercetarea bibliografică; inducția și deducția; tipuri de modelări: modelul teoretic, modelul experimental, similitudine, simulare; diseminarea științifică

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Citește mai mult