EDITURA ELECTRA, fostă Editura ICPE, înfiinţată prin Atestatul şi Avizul de funcţionare nr. 1949/15.04.1993 eliberat de Comisia de acreditare din cadrul Ministerului Culturii, figurează pe lista editurilor recunoscute de CNCSIS din anul 2001.

Editura ELECTRA este recunoscută ca editor al revistei ştiinţifice "Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA)" şi are ca activităţi specifice de profil editarea de carte tehnico-ştiinţifică.

În prezent, numărul cărţilor editate se concretizează în aproximativ 300 de titluri.