Despre noi

Scopul
Editura ELECTRA este considerată a fi una dintre cele mai prestigioase edituri din România în domeniul publicării de carte științifică.

Obiective
Diseminarea sistematică de informații privind cele mai importante aspecte ale cercetării științifice fundamentale și aplicative din domeniul științelor inginerești, economie, medicină, arte vizuale, lingvistică, literatură, cărți pentru copii, spiritualitate, religie etc.

Activitățile editurii
Editarea cărților cu toate activitățile pe care le presupune pregătirea cărților pentru tipar – redactare, tehnoredactare, stilizare și corectura (atât din punct de vedere lingvistic, cât și tehnic), traduceri, colaborare cu autorii;
Editarea publicațiilor respectând legislația în vigoare și regulamentele Bibliotecii Naționale (ISBN, ISSN, Depozit legal, CIP etc.);
Activități convenabile și profesionale de editare, tipărire și difuzare: cărți, broșuri, manuale, proceeding-uri, studii etc.;
Vânzarea și distribuția publicațiilor către clienții persoane fizice, librării, distribuitori, instituții;
Urmărirea și expedierea comenzilor;
Participări la târguri de carte.
Participări la contracte de cercetare pe domeniul activităților de profil.

Editarea revistelor Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA) și Lucrările Icpe cu toate activitățile pe care le presupune pregătirea fiecărui număr pentru tipar – redactare, tehnoredactare, stilizare si corectura (atât din punct de vedere lingvistic, cât și tehnic), traduceri, colaborare cu autorii și recenzorii.