Despre noi

Scopul

Editura ELECTRA este considerată a fi una dintre cele mai prestigioase edituri din România în domeniul publicării de carte științifică.

Obiectivele

Diseminarea sistematica de informații privind cele mai importante aspecte ale cercetării științifice fundamentale și aplicative din domeniul științelor inginerești.

Activitățile editurii

  • Editare revistă EEA cu toate activitățile pe care le presupune pregătirea fiecărui număr pentru tipar – redactare, tehnoredactare, corectură, colaborare cu autori și recenzori
  • Editare de cărți cu toate activitățile pe care le presupune pregătirea cărților pentru tipar – redactare, stilizare, corectură atât din punct de vedere lingvistic, cât și tehnic, colaborare cu autori
  • Respectarea legislației privind editarea și colaborarea cu Biblioteca Națională (ISBN, ISSN, Depozit legal, CIP etc.)
  • Activitate de desfacere a cărților și revistelor editate – legătura cu beneficiarii – difuzarea Anchetei editoriale, urmărirea și expedierea comenzilor
  • Participare la târguri de carte
  • Participare la contracte de cercetare pe domeniul activităților de profil