Prima pagină

EDITURA ELECTRA, fosta Editură ICPE, înființată prin Atestatul și Avizul de funcționare nr. 1949/15.04.1993 eliberat de Comisia de acreditare din cadrul Ministerului Culturii, figurează pe lista editurilor recunoscute de CNCSIS din anul 2001.
Editura ELECTRA este recunoscută ca editor al revistei știintifice „Electrotehnica Electronica Automatica (EEA)” și are ca activități specifice de profil editarea de carte, cu prioritate tehnico-științifică.
În prezent, numărul cărților editate se concretizează în aproximativ 300 de titluri.

Suport financiar
Editor: Editura Electra
Instituție finanțatoare: ICPE

Sediul
Editura Electra – ICPE
Splaiul Unirii, 313, corp M, etajul 1, cam. 44
030138 București
Tel. +40 21 589 34 82
Mobil +40 749 070 395
e-mail: editura.electra@icpe.ro  /  eea-journal@icpe.ro
internet: www.editura-electra.ro  /  www.eea-journal.ro