Prima pagină

Editura ELECTRA, fosta „Editura ICPE”, înființată prin Atestatul și Avizul de funcționare nr. 1949/15.04.1993, eliberat de Comisia de acreditare din cadrul Ministerului Culturii, figurează pe lista editurilor recunoscute de CNCSIS din anul 2001.
Editura ELECTRA își propune diseminarea sistematică de informații privind cele mai importante aspecte ale cercetării științifice fundamentale și aplicative din domeniul științelor inginerești, economie, medicină, arte vizuale, lingvistică, literatură, cărți pentru copii, spiritualitate, religie etc.
Editura ELECTRA desfășoară activități convenabile și profesionale de editare, tipărire și difuzare de cărți, broșuri, manuale, proceeding-uri, studii etc.
În prezent, numărul cărților editate este de aproximativ 300 de titluri.

Editura ELECTRA este recunoscută și ca editor al revistei științifice „Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA)” care este cotată B+ de CNCSIS și prezentă în șase BDI (www.eea-journal.ro) și a revistei „Lucrările Icpe”.

Suport financiar
Editor: Editura Electra
Instituție finanțatoare: Icpe

Sediul (în incinta Icpe)
Editura Electra
Splaiul Unirii, nr. 313, cod 030138 București
corp M, etajul 1, cam. 44

Tel.: +4 021 589 34 82
Mobil: +4 0749 070 395
e-mail: editura.electra@icpe.ro
internet: www.editura-electra.ro