În pregătire

Aplicații ale metodologiei CALPHAD în aliajele cu memoria formei
Autoare: Cristiana-Diana CÎRSTEA

Rezumat

În carte se prezintă etapele de realizarea și validarea de baze de date termodinamice și cinetice pentru aliaje cu memoria formei.
Prin metodologia CALPHAD se realizează diagrame de fază pentru sisteme simple (2 elemente) sau complexe (3, 4 sau 5 elemente). Pentru realizarea acestor baze de date, se folosesc softuri specifice de simulări și modelări cum ar fi Thermocalc, ab initio sau Matcalc. Dintre tipurile de aliajele cu memoria formei folosite în aplicații pe scară largă în industria automobilelor, medicală, energetică etc, a fost ales sistemul Ni-Ti. Diagrama actuală a sistemului Ni-Ti a fost îmbunătățită prin introducerea în diagramă a 2 precipitate cu structuri metastabile.
Acest lucru s-a realizat prin propunerea unui model nou pentru structuri metastabile, iar testarea acestuia s-a făcut prin metoda Calphad. Astfel, validarea bazelor de date termodinamice și cinetice realizate prin metodologia Calphad s-a testat cu informații din literatură sau experimental pentru compoziții ale nichelului cuprinse între 50,6-52 % procente atomice.

Newsletter