Noi abordări privind maximele şi minimele geometrice

Doina-Livia BÂRSAN

Din cuprinsul lucrării:

extreme geometrice abordate prin intermediul analizei matematice; geometrice abordate prin intermediul algebrei; extreme geometrice abordate prin intermediul geometriei, extreme geometrice abordate prin intermediul trigonometriei

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Metode structurale şi optice pentru studiul proprietăţilor suprafeţelor şi interfeţelor

Mihail Florin LĂZĂRESCU, Adrian Ștefan MANEA, Constantin LOGOFĂTU, Rodica GHIȚĂ, Costel COTÎRLAN-SIMIONUC

Din cuprinsul lucrării:

aspecte generale ale proprietăţilor fizico-chimice ale suprafeţei; metode fizico-chimice generale pentru studiul suprafeţelor; spectroscopia de fotoelectroni (XPS)

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Mentenanţa uleiurilor minerale

Ionel POPA, Rodica Elena CECLAN, Mihail CECLAN

Din cuprinsul lucrării:

introducere; concepte de mentenanţă a echipamentelor şi a fluidelor; monitorizarea stării fizico-chimice a uleiurilor, tehnologii şi echipamente moderne pentru mentenanţa uleiurilor minerale, sisteme de mentenanţă a uleiurilor minerale; concluzii

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice

Adrian VÂLCIU, Ion CHIUŢĂ, Elena ANGHEL

Din cuprinsul lucrării:

introducere, alimentarea cu energie electrică, ameninţări la adresa infrastructurii critice, condiţii de calitate a energiei, avarii şi incidente ce afectează sistemele electroenergetice sau subsisteme ale acestora, studii de caz, concluzii

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Laparostomia de bursă omentală în pancreatita acută severă infectată

Daniel COCHIOR

Din cuprinsul lucrării:

consideraţii generale, terminologie; scurt istoric al temei abordate ; noţiuni de fiziopatologie în pancreatita acută; evoluţia naturală a bolii; concepte terapeutice conservatoare; rolul endoscopiei în PAS biliară; rolul chirurgiei în PAS infectată; rezultate tardive după PAS; studiul retrospectiv/prospectiv (1994-2007); abordarea retrospectivă; protocolul terapeutic aplicat studiului prospectiv; tehnica laparostomiei de bursă omentală; abordarea prospectivă; rezultate terapeutice în PAS infectată; importanţa momentului operator în PAS infectată; valoarea laparostomiei de bursă omentală în PAS infectată; contribuţii personale la studiul retrospectiv/prospectiv

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

L’Informatique et son langage

Elena POPA

Din cuprinsul lucrării:

points de repère; la langue française de l’informatique; les lexèmes construits dans la langue de l’informatique; analyse des unités du corpus; le vocabulaire de l’informatique et la néologie de traduction; conclusions générales

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Esofagul Barrett: Monografie

Lucian Paul PRIPIŞI

Din cuprinsul lucrării:

scurt istoric; epidemiologie; elemente de patogeneză; morfopatologie; diagnostic; screening, monitorizare şi tratament; concluzii

10.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Doctrinologia: tratat despre ştiinţa prognozelor

Narcis ZĂRNESCU

Din cuprinsul lucrării:

argumentum; instrumentalia; fundamentalia; paradigmatica 1; paradigmatica 2; paradigmatica 3; paradigmatica 4; paradigmatica 5; ipoteze şi proiecte de strategii analitice şi (meta)logice

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Calitatea servomotoarelor electrice: caracteristici şi indicatori de performanţă

Floarea VASILE

Din cuprinsul lucrării:

introducere; probleme generale; indicatorii de calitate ai concepţiei servomotoarelor electrice; indicatorii de calitate ai producţiei servomotoarelor electrice; controlul proceselor de producţie; evaluarea costurilor şi a preţului servomotoarelor electrice; metoda unitară de analiză a capabilităţii proceselor şi a nivelului de calitate pentru servomotoarele electrice; concluzii şi contribuţii personale

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Bazele ecranării electromagnetice. Vol. 2

Mihai BĂDIC, Lucian PÎSLARU-DĂNESCU, Maria ŞTEFAN

Din cuprinsul lucrării:

problema fundamentală a ecranării electromagnetice; bazele teoretice ale ecranării; teoria liniilor de transmisiuni; pătrunderea câmpului electromagnetic în semi-spaţiul conductor; calculul ecranării electromagnetice în cazul configuraţiilor clasice

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Acustica şi metodele ei de testare

Irinela CHILIBON

Din cuprinsul lucrării:

caracteristicile acusticii; elemente de acustică; transmisia acustică; metode de testare

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Biopolimerii: speranţa dezvoltării durabile

Vasile AVĂDANEI, Lidia AVĂDANEI, Oana-Crina BUJOR, Alina CARAMITU

Din cuprinsul lucrării:

dezvoltarea durabilă şi nevoile umane; societatea durabilă şi polimerii; inter-relaţia polimer-mediu

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Ecosisteme acvatice montane

Daniela Cristina ALEXANDRESCU, Dana Cătălina POPA, Carmen Georgeta NICOLAE

Din cuprinsul lucrării:

ecosistemul: noţiuni generale; caracteristici generale ale mediului acvatic; tipuri de ecosisteme acvatice specifice zonei montane; protecţia ecosistemelor acvatice montane

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Teoria sistemelor de reglare automată cu aplicaţii în ingineria mediului

Bartha SANDOR, Cătălin NEGREANU, Iulian BĂDĂRĂU, Dan TEODOREANU

Din cuprinsul lucrării:

generalităţi; tipuri de elemente e reglare; modelarea şi identificarea proceselor; regulatoare (structură); stabilitatea sistemului de reglare automată; conectarea la reţea a unui sistem PV – studiu de caz; sisteme de monitorizare utilizate în evaluarea parametrilor de mediu

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Tehnologii moderne: prelucrarea prin electroeroziune (vol. 2)

Ion SURUGIU

Din cuprinsul lucrării:

prelucrarea prin electroeroziune cu electrod filiform (fir); sisteme de reglare automată la instalațiile de prelucrare prin electroeroziune

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Tehnologii moderne: prelucrarea prin electroeroziune (vol. 1)

Ion SURUGIU

Din cuprinsul lucrării:

fundamentele electrotehnologiilor; aspecte teoretice ale procedeului de prelucrare prin electroeroziune; prelucrarea prin electroeroziune de pătrundere (prismatică)

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Spirala calităţii

Sorin IONESCU, Manuela IONESCU

Din cuprinsul lucrării:

teoria calităţii; asigurarea calităţii; managementul calităţii; ingineria calităţii

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Sinteza şi cristalizarea unor materiale avansate – semiconductori şi aliaje

Mihail Florin LĂZĂRESCU, Constantin LOGOFĂTU, Adrian Ştefan MANEA, Cătălin Constantin NEGRILĂ

Din cuprinsul lucrării:

aspecte teoretice privind sinteza şi cristalizarea compuşilor semiconductori şi aliajelor metalice; tipuri de compuşi şi aliaje, fenomene de segregare în topituri, omogenizarea compoziţiei acestora; metode, tehnici, sisteme şi proceduri pentru sinteza materialelor cu componente greu fuzibile şi volatile; metode de caracterizare a proprietăţilor fizico-chimice ale cristalelor masive omogene şi ale straturilor subţiri

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Metrologia mărimilor electrice active în curent alternativ

Costin CEPIȘCĂ, Elvira BUZAC

Din cuprinsul lucrării:

metrologia mărimilor electrice de curent alternativ; stadiul actual privind estimarea incertitudinii de măsurare la etalonarea mijloacelor de măsurare de exactitate ridicată pentru mărimi active în curent alternativ; analiza incertitudinii de măsurare; trasabilitatea măsurărilor; estimarea incertitudinii de măsurare la etalonarea mijloacelor de măsurare de exactitate ridicată pentru mărimi active în curent alternativ

15.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș

Terapia injecţională în incontinenţa urinară

Cristian PERSU, Victor CAUNI

Din cuprinsul lucrării:

tratamentul incontinenţei urinare de efort utilizând agenţi injectabili; tratamentul injectabil al hiperactivităţii detrusoriene

20.00 lei
Vizualizare rapidă
Adaugă în coș